Moto
Sekolah Penyayang, Sahsiah Cemerlang

Visi
SMKCS
Mewujudkan Murid Yang Cemerlang
Akademik, Kokurikulum Dan Sahsiah
Menjelang 2017.

Misi
SMKCS Berusaha Secara Berterusan Untuk Pendidikan Yang Berkualiti Bagi Mewujudkan
Murid Yang Cemerlang Dan Seimbang Dari
Segi Intelek, Rohani, Emosi Dan Jasmani